Over de vzw

School Zonder Pesten vzw wil het Goedgevoel van elk kind vergroten.
De vzw richt zich daarbij naar kinderen en leerkrachten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, maar ook naar ouders, zorgbegeleiders en opvoeders. Onder de overkoepelende slogan 'I Feeeeel Good' (met een knipoog naar James Brown) resulteren twee actiedomeinen: 'School Zonder Pesten' met de focus op het thema pesten en 'ZZZ - Zijn Zonder Zorgen' gericht op het leren omgaan en het (h)erkennen van (basis)gevoelens. 

Sinds 2007 ontwikkelt School Zonder Pesten vzw interactieve en educatieve schoolvoorstellingen en educatief materiaal voor kinderen van de 1ste kleuterklas t/m het 6de leerjaar. Het aanbod motiveert en inspireert onze doelgroep om te focussen op het ‘Goedgevoel’, één van de pijlers van preventie. 

Het actiedomein 'School Zonder Pesten' heeft tot doel 'pesten' bespreekbaar te maken en zo het probleem in te dijken.

Het actiedomein 'ZZZ - Zijn Zonder Zorgen' heeft tot doel het omgaan met (basis)gevoelens en ze (h)erkennen te faciliteren.

School Zonder Pesten vzw - 'I Feeeeel Good' is sinds het prille begin partner van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten

Het digitaal platform www.allesoverpesten.be wordt uitgewerkt door het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. 'Alles over Pesten' wil de toegang tot hulpverlening zo laagdrempelig mogelijk maken door bestaande hulplijnen in kaart te brengen. Het kaart de bestaande noden en vragen aan en reikt vormingen en (beleids)advisering aan voor alle betrokkenen, op alle mogelijke niveaus en voor alle sectoren. Tot slot brengt 'Alles over Pesten' onderzoekers en medewerkers uit diverse middenveldorganisaties die met het thema pesten bezig zijn samen om de knowhow dichter bij elkaar te brengen.

Streekfonds Oost-Vlaanderen - Een Hart voor Gent

Streekfonds Oost-Vlaanderen - Een Hart voor Gent

Eén van onze belangrijke partners is het Streekfonds Oost-Vlaanderen. Naast een financiële steun, helpt het Streekfonds ons bij onze zoektocht naar nieuwe partners en donateurs. In 2022 liep via 'Een Hart voor Gent' een crowdfunding - actie met tot doel de voorstelling 'Victor als praatmaatje' gratis aan te bieden in alle scholen van Gent (9000).

Team


  • Kristl Habils: bestuurder
  • Koen Ringoot: bestuurder
  • Serge Van Eeghem: lid algemene vergadering

Onze acteurs

  • Guy Celis: acteur
  • Toon Baert: acteur
  • Mondy Malfait: actrice
  • Tom Van Mieghem: acteur
  • Jan De Maeyer: acteur
  • Christophe D'hondt : acteur

Historiek

In 2007 ging Victor voor het eerst op pad met zijn Goedgevoel machine. Een gloednieuwe preventieve schoolvoorstelling (voor kinderen van 6 tot 8 jaar) werd door de basisscholen met open armen onthaald. Al snel groeide de vraag naar extra didactisch materiaal en een aanbod voor andere leeftijdsgroepen. Een lesmap, een handpop, verschillende nieuwe voorstellingen en nog veel meer projecten werden ontwikkeld.

Naast het steeds ruimer wordende aanbod, ontstonden tal van samenwerkingsverbanden op inhoudelijk en commercieel vlak. De doelgroep werd uitgebreid door niet enkel te focussen op kinderen en hun leerkrachten, maar ook op zorgleerkrachten en ouders. 

Bovendien wordt ook meer en meer de nadruk gelegd op het (h)erkennen van en leren omgaan met gevoelens. Daarom werden onder de overkoepelende benaming 'I Feeeeel Good' twee actiedomeinen ontwikkeld: 'School Zonder Pesten' en 'ZZZ - Zijn Zonder Zorgen'. 

Op dit moment heeft de vzw een ruim preventieaanbod en nog oneindig veel ideeën en plannen voor de toekomst. De digitale wereld wenkt en een wetenschappelijk onderbouwde effectenmeting is gepland. 

Financiering

School Zonder Pesten vzw is een niet gesubsidieerde non-profit organisatie.

Vermits kleuter- en basisscholen voor extra educatieve projecten bijzonder weinig middelen hebben, bieden wij onze voorstellingen en materialen aan tegen zeer lage tarieven. Om de lage prijzen te kunnen handhaven en om nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen, zoekt de vzw steun bij structurele partners, projectsponsors, donateurs en fondsen.

Wilt u graag partner worden? Neem dan zeker contact op via mail: christian@schoolzonderpesten.be.

Wilt u onze vzw steunen? Dat kan door een bijdrage te storten op IBAN BE10 0000 0000 0404 met gestructureerde mededeling 014/0560/00016.
Bij giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting.

Netwerking

Onze vzw is lid van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, erkend door de Vlaamse overheid.
www.kieskleurtegenpesten.be - www.allesoverpesten.be

Via het lidmaatschap onderschrijven wij een brede en actuele visie op preventie. Door gerichte uitwisseling vergroten we onze basiskennis op het vlak van welbevinden en preventie.

Elk jaar organiseert dit netwerk de 'Pesten-dat-kan-niet!' prijs en de Vlaamse week tegen Pesten. Onze vzw neemt hierin jaarlijks een bijzonder actieve rol op. We stonden mee aan de wieg van de 'Move tegen Pesten', 'Stip it' en de campagnes 'Horen, zien en spreken' en 'Horen, zien en doen'. 

Winkelmandje

Jouw winkelmandje is nog leeg. Voeg eerst een product toe aan jouw winkelmandje.